Home

Welcome to My New People Blog

  • Ածանցավոր բայեր, գործնական աշխատանք

    February 18, 2020 by

    Հետևյալ բառերից սոսկական` ան, են, ն, չ ածանցների օգնությամբ կազմիր ածանցավոր բայեր:Ծերանալհարցնելկպցնելմահանալգեղեցկանալվախենալմոտենալբազմանալկանգնելկուրանալոչնչանալուրախանալառաջանալ Տրված բայերը ածանցման միջոցով դարձնել բազմապատկական:Մրոտելպատռոտելցատկոտելկտրատելնստոտելպոկոտելկոտրատելթռչկոտելխոցոտելմորթոտելգրոտել Տրված բայերը ածանցման միջոցով դարձնել պատճառական:Պայթեցելնստեցելխմեցնելխոսեցելհիշեցելհագնեցնելիջեցնելքնեցնելմեծացնելփախցնելդողեցնելխաղացնլվախեցնելթռցնելծիծաղեցնելփայլեցնելառաջացնելկարմրեցնելկատաղեցնել Հետևյալ բայերի հետ համապատասխան հոլովներով գոյականներ գործածեցեք:Ընդառաջել սովորողինհանդիպել խոչնդոտիզգուշանալ փշերիցկարոտել տանըզրկվել ազատությունիցուշանալ հանդիպումիցդիմել ծնողներինխուսափել հարկերից

  • Թարգմանություն գրականությունից

    February 4, 2020 by

    Առակներ Անսպասելի լիցքաթափման յուրահատուկ սյուժեներն ունեն լեռնային առակներ, որոնցում փիլիսոփայական արտացոլումը զուգորդվում է իմաստուն ցուցումներով, նուրբ ուսմունքներով և ուրախ խորհուրդներով: Քամին և ցախանոց (քնքշելով) Մեկ անգամ քամին ասաց ցախանոցին: – Ցախքնոց, բացիր դռներտ, ես քո մեջ կլցնեմ մի բան. տխմար ցախանոցը հավատալով քամուն բացեց դռները. քամին վոչմիտեղից վոչինչ չբերեց, եվ ամբողջ պարունակությունը խլելով տարավ: Երեկոյան… Read more

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.